Інтранет (Intranet)

Інтранет (англ. Intranet) - на відміну від мережі Інтернет, це внутрішня приватна мережа організації. Як правило, Інтранет - це інформаційна система, внутрішній сайт організації, що надає співробітникам доступ до інформації про компанію, її підрозділах, контактах співробітників, загальних документів і документів окремих підрозділів, а також до внутрішніх сервісів, таких як обробка заявок, електронний архів документів, узгодження документів.

Розробка Інтранет (Intranet)
 • Легкий доступ персоналу до інформаційного ресурсу компанії.
 • Можливість використання ресурсу без додаткового програмного забезпечення, через веб-інтерфейс.
 • Скорочення витрат робочого часу на рутинних операціях для опрацювання даних.
 

Мережа інтранет може надавати широкі можливості для обміну інформацією та документами на рівні окремих співробітників. Таким чином, інтранет дозволяє створити єдину точку входу до всіх інформаційних ресурсів організації.

Основними характеристиками інтранет-систем є:

 • Низький ризик і швидка віддача інвестицій. Інтранет є набагато простішою системою у впровадженні та супроводі, а головне - набагато дешевшою.
 • Низька вартість і простота технологій для розробки Intranet. Усі корисні якості інтернет-технологій реалізуються в рамках вкрай простої схеми: програма перегляду (брaузер), встановлена на робочому місці користувача, web-сервер, який виступає в якості інформаційного концентратора, і стандарти взаємодії між клієнтом і web-сервером.
 • Відкритість і масштабованість систем. Інтранет-системи відкриті для нарощування функціональності та інтеграції з іншими інформаційними системами компанії. Ця властивість дозволяє компанії створювати систему інтранет еволюційним шляхом і розвивати систему по мірі виникнення необхідності.

Інтранет(Intranet). Переваги впровадження:

 • Підвищення ефективності роботи співробітників за рахунок надання своєчасної та достовірної інформації, використання засобів спільної роботи інтранет - порталу;
 • Підвищення ефективності управління та підтримки прийняття рішень менеджерами компанії за рахунок організації збору, консолідації й аналізу необхідної інформації на порталі інтранет;
 • Підвищення ефективності комунікацій на рівнях взаємодії «Компанія - Співробітник», «Співробітник - Співробітник», «Підрозділ, Робоча група - Співробітник», «Підрозділ - Підрозділ»;
 • Формування єдиної бази знань компанії, електронного архіву документів;
 • Автоматизація бізнес-процесів компанії та інтеграція розрізнених додатків в єдиний інформаційний простір підприємства, створення єдиної точки доступу до виробничих систем на сайті Intranet;
 • Зниження витрат компанії завдяки централізації та уніфікації доступу співробітників до інформаційних служб підприємства, легкості супроводу і модернізації;
 • Створення єдиної платформи для подальшого розвитку IT-служб і автоматизації бізнес-процесів компанії;
 • Висока продуктивність при спільній роботі над спільними проектами;
 • Легкий доступ персоналу до даних;
 • Гнучкий рівень взаємодії: можна змінювати бізнес-схеми взаємодії як по вертикалі, так і по горизонталі;
 • Миттєва публікація даних на ресурсах інтранет дозволяє специфічні корпоративні знання завжди підтримувати у формі і легко отримувати звідусіль у компанії, використовуючи технології Мережі та гіпермедіа. Наприклад: службові інструкції, внутрішні правила, стандарти, служби розсилки новин, і навіть навчання на робочому місці;